Available Finishes:

 • Chrome
 • Gareth Ashton mixmaster MALIBUP Gooseneck Sink Mixer Kitchen Taps & MixersGareth Ashton logo

  MALIBUP Gooseneck Sink Mixer

  $215.00 inc GST MALIBUP
  Quick View
 • Gareth Ashton mixmaster MALIBUQ Squareneck Sink Mixer Kitchen Taps & MixersGareth Ashton logo

  MALIBUQ Squareneck Sink Mixer

  $215.00 inc GST MALIBUQ
  Quick View
 • Gareth Ashton mixmaster MixMaster Disabled MK2-D Sink Mixer Kitchen Taps & MixersGareth Ashton logo

  MixMaster Disabled MK2-D Sink Mixer

  $166.00 inc GST MK2-D
  Quick View
 • Gareth Ashton mixmaster MixMaster MK1 Sink Mixer 35mm Kitchen Taps & MixersGareth Ashton logo

  MixMaster MK1 Sink Mixer 35mm

  $132.00 inc GST MK1
  Quick View
 • Gareth Ashton mixmaster MixMaster MK2 Sink Mixer 40mm Kitchen Taps & MixersGareth Ashton logo

  MixMaster MK2 Sink Mixer 40mm

  $143.00 inc GST MK2
  Quick View
 • Gareth Ashton mixmaster MixMaster MPOSM Sink Mixer with Pull-Out Spray Kitchen Taps & MixersGareth Ashton logo

  MixMaster MPOSM Sink Mixer with Pull-Out Spray

  $317.00 inc GST MPOSM
  Quick View